Viên uống Ohera Hộp 30 viên

Giá:550.000đ

  • Cao đan sâm (Salvia miltiorrhiza) (1:10)
  • Cao huyết sâm (Radix Scrophularia) (1:10)
  • Cao sinh địa (Rehmannia glutinosa) (1:10)
  • Nano Curcumin 5%
  • Cao lô hội (Aloe vera) (1:10)
  • Selen 2000ppm (chiết từ nấm men)